Algemene voorwaarden 0900prepaid.nl

Introductie
0900prepaid.nl is een handelsnaam en wordt geleverd door PremiumXs BV te Amstelveen, Bouwerij 4 1185 XX.
0900prepaid.nl verschaft haar gebruikers toegang tot een online systeem voor het beheren en verbruiken van beltegoed.

Definities

Dienst: de aangeboden dienst(en) binnen het account van 0900prepaid.nl
Gebruiker: degene die een account heeft bij 0900prepaid.nl
0900 service-nummers: de nummers bekend bij de OPTA die aangekozen kunnen worden door gebruikers van 0900prepaid.nl
Beltegoed: Onder beltegoed wordt verstaan het opgebouwde tegoed binnen het account van gebruiker door stortingen of promoties.